Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πενήντα μεταλλικών καρεκλών και 14 τραπεζιών


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 04 Μαϊ 2018

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια πενήντα (50) μεταλλικών καρεκλών και δεκατεσσάρων (14) μεταλλικών τραπεζιών που αφορούν στο Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας - δομή Αμπελώνα συνολικού προϋπολογισμού 5000,00 € με Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας - δομή Γιάννουλης (Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη) από 04/05/2018 μέχρι 10/05/2018 και ώρα 10:00 μ.μ. και θα αποσφραγισθούν στις 10/05/2018 και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα