Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

ΛΑΡΙΣΑ:«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 07 Μαρ 2016

«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.


«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.


«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.


«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.


«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.


«Δημιουργώντας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα!»
 
Την Παρασκευή 20 Νοέμβρη, οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό της δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του Κ.Κ.Π.Π.Θ., υποδέχθηκαν μέλη του Δικτύου Εθελοντών του Γραφείου Υποψηφιότητας και ενημερώθηκαν για το εγχείρημα της Λάρισας να κερδίσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για το έτος 2021.


Το δημιουργικό πρωινό ολοκληρώθηκε με χειροτεχνίες. Η επιθυμία να φτάσει το μήνυμα, πως ο πολιτισμός είναι μια «γέφυρα» που ενώνει, εκφράστηκε μέσα από ζωγραφιές για τα σύμβολα της πόλης και τη φιλία των ανθρώπων και των λαών.

 


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα