Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 01 Μαρ 2016

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες παγκόσμιες αντιλήψεις και πρακτικές για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εξω-οικογενειακής φροντίδας παιδιών και ενηλίκων, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής εθελοντικής εργασίας. Και αυτό γιατί αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ο επικουρικός ρόλος των εθελοντών σε δομές κοινωνικής προστασίας, παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη σε βασικούς τομείς της ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Το εν λόγω πρόγραμμα διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και κανονιστικό πλαίσιο για την επιλογή, την εκπαίδευση, το ρόλο και την εποπτεία των εθελοντών.
Ο ορισμός του τι είναι ο εθελοντισμός, έχει περάσει και περνά πολλές περιπέτειες και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να τον ορίσει ανάλογα με την ιδεολογία και την πρακτική που υιοθετεί στο σύνολο της ζωής και της δράσης του. Εξάλλου, ο εθελοντισμός είτε θεωρηθεί ως ακτιβισμός, είτε ως αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είτε ως ανιδιοτελής προσφορά, είτε όλα μαζί, δεν είναι απλά ένας όρος, αλλά δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα.
Καλούμε, λοιπόν, κάθε συμπολίτη μας, που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή να πλαισιώσει τις δράσεις μας με την εθελοντική του προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κατά τόπους Παραρτήματα.


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα