Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 26 Ιουλ 2019

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή
υπηρεσιών ιατρού εργασίας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους και συνολικής, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 3.990,00 €.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 26/07/2019 μέχρι 31/07/2019 και ώρα
14.00 μ.μ. και θα ανοιχθούν την 01/08/2019 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα