Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 18 Ιουλ 2018

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλλετε κλειστή οικονομική προσφορά για τη συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) καθώς και της ιστοσελίδας του Κέντρου, μέχρι 23 - 07 -2018 και ώρα 12:00 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας και θα αποσφραγισθούν στις 24/07/2018 και ώρα 09:00 π.μ.
Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 4.500,00 € με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Επισυναπτόμενα Αρχεία