Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγραερίου


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 10 Οκτ 2018

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλλετε κλειστή οικονομική προσφορά για προμήθεια υγραερίου για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας.
Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» στην  Γιάννουλη, οδός Παπάγου 49 από 10/10/2018 και μέχρι 17/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν δεκτές.
 
Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνης 3.380,00 € με Φ.Π.Α. για τις δομές Γιάννουλης και Αμπελώνα, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% και 2.950,00 € με Φ.Π.Α., για τη δομή Βόλου, συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος προαίρεσης 25,5%.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα