Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποδημάτων Αρ. 27/2019


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 28 Αυγ 2019

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την
προμήθεια υποδημάτων των περιθαλπομένων του Παραρτήματος Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 29/08/2019 μέχρι 06/09/2019 και ώρα
14.00 μ.μ. και θα ανοιχθούν στις 09/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει
ορίσει το κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Τελευταίες Ανακοινώσεις