Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποδημάτων Αρ. 27/2019


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 28 Αυγ 2019

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την
προμήθεια υποδημάτων των περιθαλπομένων του Παραρτήματος Αμπελώνα του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 29/08/2019 μέχρι 06/09/2019 και ώρα
14.00 μ.μ. και θα ανοιχθούν στις 09/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει
ορίσει το κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.