Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21 Οκτ 2019

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή
υπηρεσιών λογιστικής & φοροτεχνικής υποστήριξης, που αφορά το λογιστήριο του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας,
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 7.050,00 € με ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας από 21/10/2019 μέχρι 31/10/2019 και ώρα 14.00 μ. μ. και
θα ανοιχθούν στις 01/11/2019 και ώρα 09:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Επισυναπτόμενα Αρχεία

Τελευταίες Ανακοινώσεις