Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Πρόσκληση για την προμήθεια με τοποθέτηση δύο πορτών αλουμινίου


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 28 Αυγ 2019

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας σας καλεί να υποβάλλετε εγγράφως οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο
φάκελο για την προμήθεια με τοποθέτηση δύο πορτών αλουμινίου βαρέου τύπου
(θα αντικατασταθούν υπάρχουσες) και επισκευή δύο πορτοπαράθυρων του
Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρίες
Καρδίτσας, μέχρι την 06- 09 -2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Καρδίτσας
και θα ανοιχθούν στις 09-09-2019 και ώρα 09:00 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.


Επισυναπτόμενα Αρχεία

Τελευταίες Ανακοινώσεις