Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 30 Ιουλ 2018

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας προκυρήσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών.
Οι προσφορές θα κατατίθενται (αυτοπροσώπως, courier) στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, (Τμήμα προμηθειών Ταχ. διεύθυνση Φαναρίου Τέρμα, Τ.Κ 43100 Καρδίτσα)
και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο από την γραμματεία (αποτελεί απόδειξη ότι κατέθεσαν την προσφορά τους) μέχρι 28/08/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγισθούν.
Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 44.675,00 € με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.