Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με τοποθέτηση για τον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό λυμάτων στο Παράρτημα ΑμεΑ Τρίκαλων


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 30 Μαϊ 2018

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, (Τμήμα προμηθειών Ταχ. διεύθυνση Φαναρίου Τέρμα, Τ.Κ 43100 Καρδίτσα) και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο από την γραμματεία μέχρι 13/06/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 14/06/2018 και ώρα 09:00.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 53.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.