Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

ΘΕΜΑ: Προμήθεια με τοποθέτηση δυο (2) αλεξικεραύνων (συστήματα αντικεραυνικής προστασίας) που αφορούν το Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 9.920,00€ με Φ.Π.Α. Τα 3.819,20 με ΦΠΑ αφορούν εργασίες τοποθέτησης και τα 6.100,80 με ΦΠΑ την προμήθεια των υλικών.


ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 29 Νοε 2019

 Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλιας σας καλεί  να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια με τοποθέτηση δυο (2) αλεξικεραύνων που αφορούν το Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  9.920,00  με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα)  από  29/11/2019  μέχρι  05/12/2019    και ώρα 14:00 μ.μ   και θα ανοιχθούν στις 06/12/2019 και ώρα  10:00 π.μ   από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2413 503900

Στείλτε μας e-mail:

kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr

Βρείτε μας:

Γιάννουλη, Λάρισα

Στο διαδίκτυο:

KKPPT
CREATED BY ITWORX