Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας


Σχετικά με το Κέντρο

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προέκυψε με το ΝΟΜΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16 – 23.01.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.»

«Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων – Ο Αριστεύς Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας» συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» το οποίο αποτελείται από τρείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Η έδρα του Κ.Κ.Π.Π.Θ. είναι ο Δήμος Λάρισας.»


Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Είναι 7μελές και απαρτίζεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ9/οικ.25453/6959 /11-6-2015 (ΦΕΚ 432/16-6-2015 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
 με αναπληρωτή τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ.
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με αναπληρώτρια την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟ.
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
με αναπληρωτή τον ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ.
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΙΑΚΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
με αναπληρωτή τον ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ του ΗΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ – ΚΙΤΣΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
με αναπληρώτρια την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ του ΠΑΡΗ ΣΗΝΟΘΕΤΙΔΑ.
 
ΡΑΛΛΗ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αναπληρώτρια την ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ αμφότεροι ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
 
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με αναπληρώτρια την ΑΓΓΕΛΑ ΔΗΜΟΤΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αμφότεροι ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.