Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Δομή Αμπελώνα


Σχετικά με το Παράρτημα

 Η δομή Αμπελώνα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ του Κ.Κ.Π.Π.Θ. είναι κλειστού τύπου δομή.
Εδρεύει στον Αμπελώνα Λάρισας. Με το νόμο 4025/2011  και 4109/2013 η δομή Αμπελώνα ανήκει, στο  Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σε πλήρη σύνθεση μπορεί να φιλοξενήσει 100 περιθαλπόμενους από 18 ετών και άνω. Εισάγονται άτομα και των δύο φύλων χρονίως πάσχοντα απ΄ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το νομό Λάρισας. 


Σκοπός του Παραρτήματος

Σκοπός του παραρτήματος είναι :

  1. Η περίθαλψη ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
  2. Η επαγγελματική κατάρτιση των περιθαλπομένων καθώς και άλλων ατόμων χρονίως  πασχόντων.


Φιλοσοφία του Παραρτήματος

Στη δομή Αμπελώνα οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης θεραπείας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Επιδιώκεται η δημιουργία συνθηκών για την ανύψωση της ψυχολογίας και την τόνωση του ηθικού τους με κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα της κοινότητας καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας κάνοντας αισθητή την παρουσία τους με εκδηλώσεις και δημιουργήματα - καλλιτεχνήματα καταπολεμώντας την διαφορετικότητα.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Πόλη:
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Τηλέφωνο:
Fax:
2492350409
Email:


  • Δομή Αμπελώνα
  • Δομή Αμπελώνα
  • Δομή Αμπελώνα