Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Δομή Γιάννουλης


Σχετικά με το Παράρτημα

Σχετικά με τη Δομή Γιάννουλης «Ο Αριστεύς»
Η Δομή Γιάννουλης  του Παραρτήματος Α.μεΑ. «Ο Αριστεύς» Λάρισας, συστάθηκε και λειτούργησε βάσει των Προεδρικών Διαταγμάτων 989/1980 (Α’ 247) και 489/1988 (Α’ 221) από το 1992.
Με τους νόμους 4025/2011 και 4109/2013, η Δομή Γιάννουλης ανήκει στο  Παράρτημα Α.μεΑ. «Ο Αριστεύς» Λάρισας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, ως ανοιχτή δομή, παρέχει υπηρεσίες μέσα από τα εξής προγράμματα:
 
Α) Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Σκοπός του συγκεκριμένου Τμήματος είναι η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοθεραπευτική μέριμνα, η προεπαγγελματική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία (Α.μεΑ.) από την εφηβική ηλικία, τα οποία παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, κινητικές δυσκολίες, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχολογικά ελεγχόμενα προβλήματα, διάφορα σύνδρομα, με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους. Το Τμήμα αυτό, περιλαμβάνει τα εξής Εργαστήρια: Κηπουρικής/Ανθοκομίας, Κυλικείου, Ξυλουργικής,  Παλαίωσης Εικόνων, Πολυεργαστηρίου, Καθαριστηρίου/Ραπτικής &  Κηροπλαστείου.
 
Β) Τμήμα Ημερήσιας Φροντίδας
Το Τμήμα αυτό φιλοξενεί  τα σοβαρότερα περιστατικά που εγγράφονται στα τακτικά προγράμματα της Δομής, με στόχο την φροντίδα και την δημιουργική τους απασχόληση – στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνατότητες κάθε ωφελουμένου, ενώ παράλληλα, επιχειρείται εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, ατομικής υγιεινής και κοινωνικοποίησης.
 
Και τα δύο παραπάνω Τμήματα υποστηρίζονται, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευομένων όσο και οικογένειας, από συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Γ) Τμήμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης
Το  Τμήμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και  νήπια έως 6 ετών, τα οποία  παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και στις οικογένειές τους. Το Τμήμα είναι το μοναδικό σε επίπεδο Θεσσαλίας, που ασχολείται με την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, καλύπτοντας την έλλειψη σχετικών κρατικών δομών. 
 
Οι Στόχοι του είναι:
1.  Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού  στους τομείς της κίνησης, της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, της αντίληψης, της μάθησης, της αυτοεξυπηρέτησης, του παιχνιδιού και της κοινωνικής συναλλαγής σ’ αυτή την κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο, ώστε να αποκτηθεί λειτουργικότητα και αυτονομία στο μέγιστο των δυνατοτήτων του καθώς και ενσωμάτωση στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.
2.  Η ενημέρωση, η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη της οικογένειας μέσω συμβουλευτικής.
 
Μέσο  εκπλήρωσης αυτών των στόχων είναι η παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και λειτουργούν πρωινές ώρες.
 


Φιλοσοφία του Παραρτήματος

Φιλοσοφία της Δομής
 Η φιλοσοφία που διακατέχει την όλη λειτουργία της Δομής έχει ως πυλώνες:
1. Το σεβασμό προς το άτομο με αναπηρία και την οικογένειά του,
2. Την ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου με αναπηρία,
3. Την προεπαγγελματική και επαγγελματική του κατάρτιση και αποκατάσταση. 
 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Παπάγου 49
Πόλη:
Γιάννουλη, Λάρισα
Τηλέφωνο:
Fax:
2410592053
Email:

Βρείτε μας



  • Δομή Γιάννουλης
  • Δομή Γιάννουλης
  • Δομή Γιάννουλης