Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Δομή Βόλου


Σχετικά με το Παράρτημα

Η δομή Βόλου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, πρώην Κε.Σ.Α.Α.Μ. Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας συστήθηκε με τον ν.3106/2003 και με το ΠΔ 169/2008 οργανισμό του Κέντρου.
Με το νόμο 4025/2011  και 4109/2013 η δομή του Βόλου ανήκει, στο  Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 


Σκοπός του Παραρτήματος

Την υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους και την ουσιαστική κάλυψη των ατομικών αναγκών και δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο ημερήσιας φροντίδας.
Ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Θ. ανάλογα με την επάρκεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Ελ. Βενιζέλου τέρμα γέφυρα ξηριά (Αλιβέρι) Ν.Ιωνία
Πόλη:
Βόλος
Τηλέφωνο:
Fax:
2421091287
Email:


  • Δομή Βόλου
  • Δομή Βόλου
  • Δομή Βόλου