Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Παρ/μα ΑμεΑ Τρικάλων


Σχετικά με το Παράρτημα

Η ανέγερση του Παραρτήματος ΑμεΑ Τρικάλων του Κ.Κ.Π.Π.Θ., πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων έγινε την περίοδο 1986-1991. Η έναρξη λειτουργίας του έγινε στις 7-10-1992 και φιλοξενεί άτομα και των δύο φύλων ηλικίας από 18 ετών και πάνω χρονίως πάσχοντα, απ΄όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Τρικάλων.
Παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή, όσων έχουν ανάγκη, σε κατάλληλο νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επίσης με την εφαρμογή διαφόρων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπομένων.
Με το νόμο 4109/2013  συγχώνευση σε επίπεδο Περιφέρειας και σύσταση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Θ.


Σκοπός του Παραρτήματος

Σκοπός του Θεραπευτηρίου που συστήθηκε με το Π.Δ. 782/79(ΦΕΚ. 230) είναι:

  • Η περίθαλψη εκατό (100) ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
  • Η επαγγελματική κατάρτιση των περιθαλπομένων, καθώς και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων του Νομού Τρικάλων.


Φιλοσοφία του Παραρτήματος

Το Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων στοχεύει στην κάλυψη όχι μόνο των βασικών αναγκών των περιθαλπομένων όπως είναι η στέγαση, η τροφή, η ένδυση, η παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής και περίθαλψης, αλλά επεκτείνεται και στην κάλυψη αναγκών όπως κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, δημιουργικότητα. Όλες οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονται μέσω των δραστηριοτήτων, με προγράμματα κοινωνικοποίησης που περιλαμβάνουν εκδρομές των περιθαλπομένων και την επαφή τους με την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός του Παραρτήματος. Επίσης η διατήρηση της επαφής με την οικογένεια και με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ή και η επανασύνδεση των περιθαλπομένων με μέλη της οικογένειάς τους όπου κρίνεται απαραίτητο. Γενικότερα όπου χρειάζεται, γίνεται προσπάθεια επανένταξης του ασθενή στο φυσικό του περιβάλλον, ενισχύοντας τα πρόσωπα αναφοράς που έχουν «επιβαρυνθεί» με τη φροντίδα του.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο
Πόλη:
Τρίκαλα
Τηλέφωνο:
Fax:
2431085694
Email:


  • Παρ/μα ΑμεΑ Τρικάλων
  • Παρ/μα ΑμεΑ Τρικάλων
  • Παρ/μα ΑμεΑ Τρικάλων