Μέγεθος Γραμματοσειράς: A A A      Χρώμα:

Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας


Σχετικά με το Παράρτημα

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, πρώην Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1965 (ΦΕΚ 739/8-11-1965). Με το νόμο 4109/2013 συγχώνευτηκε σε επίπεδο Περιφέρειας και αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 3.000 τ.μ. περίπου, μέσα σε κτήμα 10 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Καρδίτσας.


Σκοπός του Παραρτήματος

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας έχει σκοπό:
Την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση σε παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 0-14 ετών, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες, απ΄όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτεραιότητα από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.


Φιλοσοφία του Παραρτήματος

Η φιλοσοφία λειτουργίας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρίες Καρδίτσας στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπομένων εξασφαλίζοντας τους μια ήρεμη ζωή. Τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής ζωής και κοινωνικής συνδιαλλαγής, σε ένα κλίμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους περιθαλπόμενους. Η φιλοσοφία αυτή συνοδεύεται με τη μετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό Ίδρυμα στις προστατευμένες κατοικίες και στις κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη των περιθαλπόμενων στην Κοινότητα.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Τέρμα Φαναρίου
Πόλη:
Καρδίτσα
Τηλέφωνο:
Fax:
2441025489

Βρείτε μας  • Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας
  • Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας
  • Παρ/μα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας